helsepedagogiske

hjem / skoler

Granly  helsepedagogisk hjem

Ljabruskolen

Arkitektur 

  Vår bestrebelse er:

  1. -stadig å utforske hvordan former og farger virker

  2. -å la arkitekturen oppstå i spennet mellom det levende organiske og det  

  geometrisk-ordnete.

- å sørge for at husets materialer og teknikk er en fornuftig del av  jordens

  økologiske system.

  1. -at håndverkskvaliteter får sin plass ved siden av det som gjøres med  

  maskiner
   Steinerskolen Gjøvik / Toten. Prosjekt 2010 / 2011

arkitektur       design   farger