arkitektur     design   farger                    

 

arkitektur


Kirke for

Kristensamfunnet

i Oslo
Byggeår: 1990


Arkitekt: Asmussens 

arkitektkontor ved

Erik Asmussen og

Jan Arve Andersen.


Design veggarmaturer:

Erik Asmussen


Fargesetting og utførelse

av malearbeider:

Fritz Fuchs


Kristensamfunnets

webside