NATUR-
 MALINGER

Farger_-_lasur.html

fargesetting og lasurmaling.

  Vi arbeider med fargesetting i sammenheng med arkitektur, ute og inne:  

  bygninger, utemiljøer, lekeplasser, innerom, innredninger  - og tekstiler.

  Vi bruker mest mulig naturvennlige materialer og malinger.

  Vi har mye erfaring med ulike lasurteknikker.

  Vi er stadig på leting etter fargenes eget «språk».

  Utgangspunktet for fargesettingen er alltid bruker og virksomhet.

  Vi er overbevist om at farger er med på å hjelpe frem prosjektets innhold.


arkitektur     design   farger                    

    
       LASUR

Farger_-_lasur.html