arkitektur     design   farger                    

 

farger


Diakonhjemmets

Høgskolesenter i 

Oslo.


fargesetting av 

auditorium

Oppgaven besto i akustisk  utbedring og fargesetting

Utført 2002.


Utforming av akustiske elementer og fargesetting: 

Sidsel Hovland /

Jan Arve Andersen


Rådgiver akustikk:

Interconsult ASA ved 

Kristian  Meisingset


Malearbeider:

Tom Beving AS.

Snekkerarbeider:

DS Bygg

og Vedlikehold AS

Arkitekt for auditoriet:

ArkiForum ved

Ciro Fiorito


ombygging hybler

Arkitekt: Jan Arve Andersen

prosjekt 2004