arkitektur     design   farger                    

 

arkitektur


Steinerskolen

Gjøvik / Toten,

prosjekt 2011Nybygg for ungdomstrinnet 

og ny festsal er nå under

prosjektering.


Arkitekter:

Jan Arve Andersen /

Christine Kolstad.


Rådgiver barn og rom:

Sidsel Hovland.


Prosjektering lekeområde:

Aktiv Arena v/Øyvin Vestre

og arkitektene.


Rådgiver byggteknikk: 

Oppland Bygg Consult.

Rådgiver brannteknikk:

Egil Sorgendal .

Rådgiver VVS:

Dagfinn Jørgensen


Skolens webside