HJEM

arkitektur     design   farger                    

 

arkitektur


Steinerskolen

i Asker


Skolen har hus for de eldre

elevene på Nesåsen, små-

klassene er i Nesbukta.


Helhetsplan for Nesbukta

utarbeidet i 2002.

Småskolehuset «Solhatten»

bygget 2002 - 03.


Byggmester:

Terrence Metcalfe.


Arkitekt: Jan A. Andersen


Fargesetting 2009:

Sidsel Hovland


Lekeområde: Aktiv Arena

v/Øyvin Vestre og

arkitekten. Se egen side.


Skolens webside