arkitektur     design   farger                    

 

arkitektur


Ljabruskolen

Nybygg 2009


Tomten er del av Ljabru hovedgård.

En grunnleggende føring fra Byantikvarens side var at huset skulle ha samme plassering, hovedform og farge som en tidligere låve på tomten.    Prosjektering påbegynt i 2002.


Arkitekt:

Jan Arve Andersen, medarbeidere  Sverre Ø. Woxen, Elke K. Malzkorn


Nytt prosjekt i 2008: 

Arkitekter:

Lars Erik Nordland /

Jan Arve Andersen.

Byggeår: 2009:


Entreprenør:

Lommedalen Bygg.

Lafting: Malmlaft AS.


Ferdigstillelse av   underetasje og frembygg

foran underetasjen er under 

videre prosjektering.


Skolens webside